Sancta Maria
A. Van Landeghemstraat

Sancta Maria
Breendonkstraat

Sint-Joris
Blaasveld

Sint-Jan
Tisselt

Scholen Visie Wetgeving Samenwerking Afspraken Links
 

Links voor ouders

 

http://www.letop.be
Beheert een interactieve werkmap "Leerzorg" en publiceert maandelijks een gratis nieuwsbrief met diverse rubrieken.  Heeft een verzameling links naar websites over leerstoornissen.
 
http://www.balansdigitaal.nl
Vereniging van ouders en kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
 
http://www.eurekaonderwijs.be
Opvang van leerlingen met leerstoornissen uit lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs.
 
http://www.bekina.org
Werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten.
 
http://www.sprankel.be
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.
 
http://www.autismevlaanderen.be
Vlaamse vereniging Autisme
 
http://www.autismecentraal.com
Informeert en ondersteunt, geeft het tweemaandelijks tijdschrijft 'Autisme Centraal' uit, en naast andere publicaties beschikt het over een handige literatuurlijst en een gespecialiseerd documentatiecentrum.  Vernieuwde site.
 
http://www.sig-net.be
Vormingsdienst voor personen met een handicap.  Een webwijzer met websites over handicaps en voor gehandicapten is in opbouw.
 
http://www.dyspraxis.be
Vereniging voor ouders van leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD).  Zelfhulpgroep i.v.m. 'coördinatieontwikkelingsstoornis'.
 
http://www.tourette.be
Vlaamse Vereniging voor leerlingen met het syndroom van Tourette, een neurologische stoornis met als kenmerken zowel vocale als motorische tics.
 
http://www.zitstil.be
Zelfhulpgroep voor kinderen en volwassenen met ADHD.  Het centrum legt zich al meer dan 20 jaar toe op de ontwikkeling van kennis en overdracht van specifieke informatie.
 
http://www.mijnbijzonderebrein.be
De site laat u kennismaken met alle activiteiten die de Koning Boudewijnstichting op het vlak van ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen ontwikkelt.
 
http://www.koc.be
Een kennis-en ondersteuningscentrum dat personen met een handicap en hun begeleiders ondersteunt in hun zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen.
 
http://www.kindermishandeling.org
De 6 Vlaamse Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling (VK) krijgen jaar na jaar meer meldingen binnen.
 
http://www.limits.be
Limits is een onafhankelijke vzw opgericht in 1993.  Het is uitgegroeid tot een advies-, bemiddelings- en opleidingscentrum inzake geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  De site heeft een onderdeel 'Steunpunt voor Onderwijs', waar o.a. een beleidsplan 'geweld, pesten en OSG op school' te downloaden is.
 
http://www.basislink.nl
Bij de doelgroep 'leerkrachten en ouders' is een link naar zorgverbreding met algemene en specifieke thema's zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlingvolgsystemen.  Bij de algemene thema's horen bv. beelddenken, CLB, kindermishandeling en hoogbegaafdheid.