Sancta Maria
A. Van Landeghemstraat

Sancta Maria
Breendonkstraat

Sint-Joris
Blaasveld

Sint-Jan
Tisselt

Scholen Visie Wetgeving Samenwerking Afspraken Links


Visie


Algemene visie
Wij zijn 4 scholen met een eigen schoolcultuur en een diversiteit aan kinderen, ouders en leerkrachten. Elk kind is een kostbare parel. Wij zijn christelijk geïnspireerde scholen en vinden het fundamenteel dat kinderen respectvol leren omgaan met zichzelf, anderen en hun omgeving.

Zorgvisie

In de basisscholen van onze Scholengemeenschap willen we alle kinderen optimale ontwikkelings- en leerkansen bieden.
Onze opdracht bestaat erin om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind.
                          
Als katholieke scholen ligt daar de basis van onze zorgvisie.

Het is de zorg om kinderen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen.
      
De zorg richt zich niet alleen tot het cognitieve, maar op alle ontwikkelingsdomeinen.
                                            

Zorg is een manier van kijken naar, van denken over, praten met, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen, het is een manier van zijn.

Dit zorgbreed denken en werken is gebaseerd op de 4 fasen van het zorgcontinuüm, met als motor de 7 uitgangspunten van ‘handelingsgericht werken’

         

Het continuüm betekent een doorlopend, aansluitend geheel.  De zorgwerking in de school vloeit met andere woorden ‘natuurlijk’ over naar een intensievere zorg indien dit nodig is.
Fase 0: Brede basiszorg

http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2011/02/26f.jpg
De klas een vijver van verschillen.

De leerkracht doet er toe door te zorgen voor een krachtige leeromgeving vanuit:

-een positief, veilig en rijk leerklimaat
-betekenisvol leren
-rijke ondersteuning en interactie
Fase 1: Verhoogde zorg

http://www.krantvanflevoland.nl/files/2012/04/120426-Spelende-kinderen-bron-rgbstock.com-free-stock-photos.jpg
Als leerkracht en zorgleerkracht bekijk je samen met de ouders en/of leerlingen welke stappen je onderneemt om h ontwikkelingsproces een stimulans te geven door:

- bijsturen van krachtige leeromgeving
- wat heeft deze leerling nodig om het doel te bereiken?
- betrokkenheid van zorgteam
- samen school maken via overleg en professionalisering
                 
Fase 2: uitbreiding van de zorg

http://nl.dreamstime.com/gelukkige-kinderen-thumb9759128.jpg


De noden van de leerling worden verder aangepakt in overleg met de leerkracht , het zorgteam, CLB, ouders, pedagogische begeleiding,…
   
Fase 3: overstap naar school op maat
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGUIqLxB_2eR1LOJWH4O9yruhtln5ojk7X5NyXQev5kPqrM5Qj

Als alle voorgaande inspanningen(fasen) doorlopen zijn, een school zoeken die kan inspelen op de specifieke noden van de leerlingBesluit

Het schoolteam blijft in elke fase de leerlingen actief helpen en opvolgen en communiceert hierover open met de ouders en leerlingen.